OZNAM!

Oznamujeme vám, že naše zariadenie na Štefánikovom nábreží 2 bolo zlúčené s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Mládežníckej ulici 34 v Banskej Bystrici od 1.7.2009

Nástupníckou organizáciou je:
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Mládežnícka ulica 34
Vstup do klubu 'Kamarát'
Pri riešení niektorých špecifických problémov vám môžme navrhnúť okrem individuálnej aj skupinovú formu práce, kde budete mať možnosť stretávať sa s ľudmi, ktorý majú podobné problémy ako ten váš.

Vstúpte
Kontakt

CPPPaP Banská Bystrica, Mládežnícka ulica 34
Telefón: 413 47 51

Kedy sa na nás obrátit?
  • ak máte želanie lepšie porozumieť dieťaťu
  • s potrebou rozprávať sa o výchovných prístupoch
... s obavami:
  • že vaše dieťa nie je celkom pripravené na vstup do školy
  • že dieťa v škole nedokáže prejaviť svoje schopnosti
  • že talent a nadanie dieťaťa sú nedostatočne rozvíjané
  • že vaše dieťa je ustráchané a má zdravotné problémy bez objektívneho lekárskeho nálezu
  • že dieťa má problém ísť do školy alebo nájsť si kamarátov
  • že odvráva, ubližuje, kradne
  • že sa vaše dieťa nevie rozhodnúť akým smerom sa bude uberať v ďaľšom štúdiu na strednej škole alebo aj vtedy, keď sa potrebujete viac porozprávať ako poradiť.
© 2007 CPPPaP Banská Bystrica úvod | služby | dokumenty | galéria | pracovníci | odporúčame | školy | kontakt Design stránok: Olo's